כוס (עם פין) עליו מתלבש ציר במקלחון סטנדרטי הבנוי מפרופיל

כוס לציר מקלחון 6 מ"מ